Strona główna - Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego


Aktualności

Podsumowanie II Olsztyńskich Targów Pracy

W dniu 11.04.2018 roku w siedzibie Zespołu Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej przy ul. Żołnierskiej 15 w Olsztynie, odbyły się II Olsztyńskie Targi Pracy. Organizatorami Targów byli: Miejski Urząd Pracy w Olsztynie, Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego, Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie, Centrum Edukacji i Pracy OHP w Olsztynie oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie. Przedsięwzięcie skierowane było do osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz młodzieży.

UWAGA: Dotyczy zatrudniania cudzoziemców

W związku ze zmianą art. 88z ust. 5 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy do dokumentów, które należy składać razem z oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi dodatkowo należy dołączyć oświadczenie (druk oświadczenia załączeniu).

Wznowienie naboru wniosków z KFS z 04.04.2018 r.

Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego informuje, że z dniem 04.04.2018 r. rozpoczyna nabór wniosków na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracodawcy/pracowników ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Nabór wniosków odbywać się będzie w terminie od 04.04.2018 r. do 20.04.2018 r. włącznie   (data wpływu do Urzędu). Rozpatrzenie wniosków nastąpi po zakończeniu naboru, do dnia   11 maja 2018 roku. Decyzja o przyznaniu środków bądź odmowie dofinansowania zostanie przesłana do pracodawcy pisemnie niezwłocznie po rozpatrzeniu. Wnioski niekompletne (tj. bez wymaganych załączników) nie będą...

Olsztyńskie Targi Pracy

Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego w Olsztynie zaprasza do udziału w Olsztyńskich Targach Pracy, które odbędą się w dniu 11.04.2018 roku w godz. 10.00-14.00 w Zespole Szkół Budowlanych w Olsztynie ul. Żołnierska 15 Udział w Targach to doskonała okazja do: zapoznania się z ofertami pracy lokalnych pracodawców, zapoznania się z ofertami pracy agencji zatrudnienia, zapoznania się z ofertami pracy za granicą realizowanych w ramach EURES, wzięcia udziału w zajęciach i warsztatach grupowych z zakresu rynku pracy, konsultacji z pośrednikami pracy, doradcami zawodowymi, doradcami EURES oraz innymi specjalistami rynku pracy.

Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego informuje, że z dniem 19.03.2018 r. rozpoczyna nabór wniosków na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracodawcy/pracowników ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego informuje, że z dniem 19.03.2018 r. rozpoczyna nabór wniosków na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracodawcy/pracowników ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Nabór wniosków odbywać się będzie w terminie od 19.03.2018 r. do 30.03.2018 r. włącznie (data wpływu do Urzędu). Rozpatrzenie wniosków nastąpi po zakończeniu naboru, do dnia 13 kwietnia 2018 roku. Decyzja o przyznaniu środków bądź odmowie dofinansowania zostanie przesłana do pracodawcy pisemnie niezwłocznie po rozpatrzeniu. Wnioski niekompletne (tj. bez wymaganych załączników) nie będą rozpatrywane, o czym Urząd poinformuje...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

6,8%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lutego 2018r.

Statystyki i analiza
 • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 27.100,14 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

    Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego

 • Al. Piłsudskiego 64B
  10-450 Olsztyn
   
 • tel: 89 537 28 00 - sekretariat
  tel: 89 537 28 13 - informacja (dot. rejestracji i ewidencji osób bezrobotnych i poszukujących pracy)
  tel: 89 537 28 09 - informacja (finansowe formy wsparcia w aktywizacji pracodawcy i bezrobotnego)
  tel: 89 533 01 56 - Centrum Aktywizacji Zawodowej
  fax: 89 537 28 01

 • e-mail: uppo@olsztyn.uppo.gov.pl 
  www: http://uppolsztyn.praca.gov.pl
  BIP: http://uppo.olsztyn.ibip.pl/public/

  Filia w Biskupcu 

 • 11-300 Biskupiec
  ul. Chrobrego 26
  tel: 89 525 40 70
  fax: 89 525 40 71
  e-mail: biskupiec@olsztyn.uppo.gov.pl

    Filia w Dobrym Mieście

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę