Strona główna - Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego


Aktualności

UWAGA! - przyjmowanie wniosków tylko do 03.12.2018 r.

Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego informuje,  że wstrzymuje z dniem 03.12.2018r. przyjmowanie wniosków o: wydanie bonu na zasiedlenie; dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej.

12 listopada 2018

WAŻNA INFORMACJA     Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 7 listopada 2018 r. o Święcie Narodowym z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości, informujemy że dzień 12 listopada 2018 r. (poniedziałek) będzie dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników Urzędu Pracy w Olsztynie. Informujemy, że w dniu 12 listopada 2018 roku Urząd Pracy będzie  NIECZYNNY   Jednocześnie przypominamy, że wszystkie osoby zainteresowane rejestracją jako bezrobotne lub poszukujące pracy w dniu 12 listopada 2018 r. mogą dokonać tej czynności częściowo lub...

KOMUNIKAT dotyczący wolnych środków Funduszu Pracy

Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego posiada środki Funduszu Pracy na: dofinansowanie osobie bezrobotnej podjęcia działalności gospodarczej,   na realizację bonu na zasiedlenie. W związku z ograniczonymi środkami na ww. formy pomocy, przy rozpatrywaniu wniosków będzie brana pod uwagę kolejność wpływu wniosku do Urzędu.  

Komunikat dotyczący wniosków o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej

Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego informuje, że z dniem 15.10.2018 r. wznawia  nabór wniosków o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej w ramach Regionalnego Programu   Operacyjnego Województwa Warmińsko -Mazurskiego na lata 2014-2020. Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby bezrobotne w wieku powyżej 30 roku życia (od dnia  30 urodzin), zarejestrowane w Urzędzie Pracy Powiatu Olsztyńskiego jako bezrobotne, które  znajdują się  w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj.: osoby starsze w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami,...

NABÓR wniosków na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracodawcy/pracowników ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego informuje, że z dniem 10.10.2018 r. rozpoczyna nabór wniosków na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracodawcy/pracowników ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Nabór wniosków odbywać się będzie w terminie od 10.10.2018 r. do 12.10.2018 r. włącznie  (data wpływu do Urzędu). Rozpatrzenie wniosków nastąpi po zakończeniu naboru, do dnia 19 października 2018 roku. Decyzja o przyznaniu środków bądź odmowie dofinansowania zostanie przesłana do pracodawcy pisemnie niezwłocznie po rozpatrzeniu. Wnioski niekompletne (tj. bez wymaganych załączników) nie będą rozpatrywane, o czym...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu pażdziernika 2018r.

Statystyki i analiza
 • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 27.481,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

    Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego

 • Al. Piłsudskiego 64B
  10-450 Olsztyn
   
 • tel: 89 537 28 00 - sekretariat
  tel: 89 537 28 13 - informacja (dot. rejestracji i ewidencji osób bezrobotnych i poszukujących pracy)
  tel: 89 537 28 09 - informacja (finansowe formy wsparcia w aktywizacji pracodawcy i bezrobotnego)
  tel: 89 533 01 56 - Centrum Aktywizacji Zawodowej
  fax: 89 537 28 01

 • e-mail: uppo@olsztyn.uppo.gov.pl 
  www: http://uppolsztyn.praca.gov.pl
  BIP: http://uppo.olsztyn.ibip.pl/public/

  Filia w Biskupcu 

 • 11-300 Biskupiec
  ul. Chrobrego 26
  tel: 89 525 40 70
  fax: 89 525 40 71
  e-mail: biskupiec@olsztyn.uppo.gov.pl

    Filia w Dobrym Mieście

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę