Strona główna - Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego


Aktualności

Komunikat

Jeżeli jesteś pracodawcą/przedsiębiorcą zainteresowanym uzyskaniem wsparcia finansowego z urzędu pracy przy zatrudnianiu osób bezrobotnych lub przy organizacji stażu sprawdź przed złożeniem wniosku czy nie zalegasz z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i FGŚP. Urząd pracy od dnia 01.02.2018r. ma możliwość sprawdzenia Twoich zaległości wobec ZUS. Nawet niewielka kwota zaległości uniemożliwi przyznanie pomocy i zawarcie umowy z urzędem pracy.

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia

27 stycznia obchodzimy Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia. Z tej okazji składamy wszystkim pracownikom publicznych służb zatrudnienia serdeczne życzenia, wszystkiego najlepszego, sukcesów w pracy zawodowej i pomyślności w życiu osobistym. Dziękujemy partnerom rynku pracy za dotychczasową współpracę i pomoc w naszych działaniach na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji osób bezrobotnych.

Wznowienie naboru wniosków z dniem 22.01.2018 r.

Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego informuje, że z dniem 22.01.2018 r. rozpoczyna  nabór wniosków:   o organizację stażu, o organizację prac interwencyjnych, o zawarcie umowy w sprawie refundacji kosztów, wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, o skierowanie na szkolenie w trybie wniosku indywidualnego, o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej, o organizację robót publicznych, o przyznanie bonów ( szkoleniowego, stażowego, zatrudnieniowego, na zasiedlenie), o  sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych, o przyznanie dofinansowania na zatrudnienie osoby...

Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego informuje, że z dniem 22.01.2018 r. rozpoczyna nabór wniosków na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracodawcy/pracowników ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego informuje, że z dniem 22.01.2018 r. rozpoczyna nabór wniosków na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracodawcy/pracowników ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Nabór wniosków odbywać się będzie w terminie od 22.01.2018 r. do 22.02.2018 r. włącznie (data wpływu do Urzędu). Rozpatrzenie wniosków nastąpi po zakończeniu naboru, do dnia 22 marca 2018 roku. Decyzja o przyznaniu środków bądź odmowie dofinansowania zostanie przesłana do pracodawcy pisemnie niezwłocznie po rozpatrzeniu. Wnioski niekompletne (tj. bez wymaganych załączników) nie będą rozpatrywane, o czym Urząd...

Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego informuje, że z 01.12.2017 r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków o: - dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej, - wydanie bonu na zasiedlenie.

Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego  informuje,  że z 01.12.2017 r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków o: - dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej, - wydanie bonu na zasiedlenie. Wnioski przyjmowane będą do 01.12.2017r. włącznie.  

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

6,6%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu grudnia 2017r.

Statystyki i analiza
 • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 25.533,50 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

    Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego

 • Al. Piłsudskiego 64B
  10-450 Olsztyn
   
 • tel: 89 537 28 00 - sekretariat
  tel: 89 537 28 13 - informacja (dot. rejestracji i ewidencji osób bezrobotnych i poszukujących pracy)
  tel: 89 537 28 09 - informacja (finansowe formy wsparcia w aktywizacji pracodawcy i bezrobotnego)
  tel: 89 533 01 56 - Centrum Aktywizacji Zawodowej
  fax: 89 537 28 01

 • e-mail: uppo@olsztyn.uppo.gov.pl 
  www: http://uppolsztyn.praca.gov.pl
  BIP: http://uppo.olsztyn.ibip.pl/public/

  Filia w Biskupcu 

 • 11-300 Biskupiec
  ul. Chrobrego 26
  tel: 89 525 40 70
  fax: 89 525 40 71
  e-mail: biskupiec@olsztyn.uppo.gov.pl

    Filia w Dobrym Mieście

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę