Strona główna - Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego


Aktualności

Komunikat dotyczący wniosków o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej

Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego informuje, że z dniem 15.10.2018 r. wznawia  nabór wniosków o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej w ramach Regionalnego Programu   Operacyjnego Województwa Warmińsko -Mazurskiego na lata 2014-2020. Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby bezrobotne w wieku powyżej 30 roku życia (od dnia  30 urodzin), zarejestrowane w Urzędzie Pracy Powiatu Olsztyńskiego jako bezrobotne, które  znajdują się  w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj.: osoby starsze w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami,...

NABÓR wniosków na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracodawcy/pracowników ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego informuje, że z dniem 10.10.2018 r. rozpoczyna nabór wniosków na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracodawcy/pracowników ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Nabór wniosków odbywać się będzie w terminie od 10.10.2018 r. do 12.10.2018 r. włącznie  (data wpływu do Urzędu). Rozpatrzenie wniosków nastąpi po zakończeniu naboru, do dnia 19 października 2018 roku. Decyzja o przyznaniu środków bądź odmowie dofinansowania zostanie przesłana do pracodawcy pisemnie niezwłocznie po rozpatrzeniu. Wnioski niekompletne (tj. bez wymaganych załączników) nie będą rozpatrywane, o czym...

Komunikat dotyczący wstrzymania naboru wniosków

Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego informuje, że: wstrzymuje z 15.10.2018r. przyjmowanie wniosków: - o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, - o finansowanie studiów podyplomowych, - o wydanie bonu zatrudnieniowego. Wnioski przyjmowane będą do  15.10.2018r. włącznie. wstrzymuje z 22.10.2018r. przyjmowanie wniosków: - o organizację stażu, - o organizację prac interwencyjnych, - o refundację składek ZUS, - o dofinansowanie zatrudnienia osób w wieku powyżej 50 roku życia, - o sfinansowanie szkoleń na wniosek indywidualny. Wnioski przyjmowane będą do  22.10.2018r....

BEZPŁATNE KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE DLA DOROSŁYCH

URZĄD PRACY POWIATU OLSZTYŃSKIEGO ZAPRASZA na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości uzyskania lub uzupełnienia kwalifikacji zawodowych poprzez BEZPŁATNE KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE DLA DOROSŁYCH. W kwalifikacyjnych kursach zawodowych mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane osoby bez względu na wykształcenie.

Komunikat dotyczący wniosków o dofinansowanie

Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego informuje, że od 14.09.2018 r. przyjmowane będą wyłącznie wnioski o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych w wieku do 30 roku życia w ramach programu „Młodzi – na start" współfinansowanego z rezerwy MRPiPS. Z powodu braku środków nie będą finansowane wnioski osób, które nie spełniają warunków ww. programu. 

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

5,8%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu sierpnia 2018r.

Statystyki i analiza
 • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 27.126,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

    Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego

 • Al. Piłsudskiego 64B
  10-450 Olsztyn
   
 • tel: 89 537 28 00 - sekretariat
  tel: 89 537 28 13 - informacja (dot. rejestracji i ewidencji osób bezrobotnych i poszukujących pracy)
  tel: 89 537 28 09 - informacja (finansowe formy wsparcia w aktywizacji pracodawcy i bezrobotnego)
  tel: 89 533 01 56 - Centrum Aktywizacji Zawodowej
  fax: 89 537 28 01

 • e-mail: uppo@olsztyn.uppo.gov.pl 
  www: http://uppolsztyn.praca.gov.pl
  BIP: http://uppo.olsztyn.ibip.pl/public/

  Filia w Biskupcu 

 • 11-300 Biskupiec
  ul. Chrobrego 26
  tel: 89 525 40 70
  fax: 89 525 40 71
  e-mail: biskupiec@olsztyn.uppo.gov.pl

    Filia w Dobrym Mieście

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę