Aktualności urzędu - Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego


Nagłówek

Aktualności

Komunikat dotyczący wniosków o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej

Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego informuje, że z dniem 15.10.2018 r. wznawia  nabór wniosków o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej w ramach Regionalnego Programu   Operacyjnego Województwa Warmińsko -Mazurskiego na lata 2014-2020. Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby...

NABÓR wniosków na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracodawcy/pracowników ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego informuje, że z dniem 10.10.2018 r. rozpoczyna nabór wniosków na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracodawcy/pracowników ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Nabór wniosków odbywać się będzie w terminie od 10.10.2018 r. do 12.10.2018 r. włącznie  (data wpływu do Urzędu)....

Komunikat dotyczący wstrzymania naboru wniosków

Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego informuje, że: wstrzymuje z 15.10.2018r. przyjmowanie wniosków: - o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, - o finansowanie studiów podyplomowych, - o wydanie bonu zatrudnieniowego. Wnioski przyjmowane będą do  15.10.2018r. włącznie. wstrzymuje z...

BEZPŁATNE KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE DLA DOROSŁYCH

URZĄD PRACY POWIATU OLSZTYŃSKIEGO ZAPRASZA na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości uzyskania lub uzupełnienia kwalifikacji zawodowych poprzez BEZPŁATNE KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE DLA DOROSŁYCH. W kwalifikacyjnych kursach zawodowych mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane osoby bez względu na wykształcenie.

Komunikat dotyczący wniosków o dofinansowanie

Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego informuje, że od 14.09.2018 r. przyjmowane będą wyłącznie wnioski o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych w wieku do 30 roku życia w ramach programu „Młodzi – na start" współfinansowanego z rezerwy MRPiPS. Z powodu braku środków nie będą finansowane...

Komunikat dotyczący wznowienia naboru wniosków

Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego informuje, że z dniem 10.09.2018 r. wznawia  nabór wniosków o: organizację stażu dla osób do 30 roku życia, dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych do 30 roku życia, wydanie bonu na zasiedlenie. ...

Komunikat dla byłych pracowników firmy "Bezpieczny List" Sp. z o.o. w Chlebni

Komunikat dla byłych pracowników firmy "Bezpieczny List" Sp. z o.o. w Chlebni

Filmy instruktażowe Zielonej Linii

"Zielona Linia" przygotowała instruktażowe filmy dla pracodawców omawiające zasady zatrudniania cudzoziemców w Polsce (w filmach dostępne są napisy - można je włączyć bezpośrednio w YouTube.)

Komunikat dotyczący przyjmowania wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego informuje, że od 22.08.2018 r. przyjmowane będą wyłącznie wnioski o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy  dla osób bezrobotnych kwalifikujących się do Regionalnego Programu Operacyjnego województwa warmińsko mazurskiego na lata 2014-2020  tj. dla osób w...

KOMUNIKAT dotyczący naboru wniosków o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej

Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego informuje, że od 01.08.2018 r. przyjmowane będą wyłącznie wnioski o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych kwalifikujących się do Regionalnego Programu Operacyjnego województwa warmińsko mazurskiego na lata 2014-2020  tj. dla osób w wieku powyżej 30...

Wyświetlanie 1 - 10 z 27 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę