Aktualności urzędu - Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego


Nagłówek

Aktualności

UWAGA! - przyjmowanie wniosków tylko do 03.12.2018 r.

Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego informuje,  że wstrzymuje z dniem 03.12.2018r. przyjmowanie wniosków o: wydanie bonu na zasiedlenie; dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej.

12 listopada 2018

WAŻNA INFORMACJA     Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 7 listopada 2018 r. o Święcie Narodowym z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości, informujemy że dzień 12 listopada 2018 r. (poniedziałek) będzie dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników Urzędu Pracy w...

KOMUNIKAT dotyczący wolnych środków Funduszu Pracy

Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego posiada środki Funduszu Pracy na: dofinansowanie osobie bezrobotnej podjęcia działalności gospodarczej,   na realizację bonu na zasiedlenie. W związku z ograniczonymi środkami na ww. formy pomocy, przy rozpatrywaniu wniosków będzie brana pod uwagę kolejność wpływu wniosku do...

Komunikat dotyczący wniosków o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej

Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego informuje, że z dniem 15.10.2018 r. wznawia  nabór wniosków o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej w ramach Regionalnego Programu   Operacyjnego Województwa Warmińsko -Mazurskiego na lata 2014-2020. Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby...

NABÓR wniosków na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracodawcy/pracowników ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego informuje, że z dniem 10.10.2018 r. rozpoczyna nabór wniosków na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracodawcy/pracowników ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Nabór wniosków odbywać się będzie w terminie od 10.10.2018 r. do 12.10.2018 r. włącznie  (data wpływu do Urzędu)....

Komunikat dotyczący wstrzymania naboru wniosków

Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego informuje, że: wstrzymuje z 15.10.2018r. przyjmowanie wniosków: - o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, - o finansowanie studiów podyplomowych, - o wydanie bonu zatrudnieniowego. Wnioski przyjmowane będą do  15.10.2018r. włącznie. wstrzymuje z...

BEZPŁATNE KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE DLA DOROSŁYCH

URZĄD PRACY POWIATU OLSZTYŃSKIEGO ZAPRASZA na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości uzyskania lub uzupełnienia kwalifikacji zawodowych poprzez BEZPŁATNE KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE DLA DOROSŁYCH. W kwalifikacyjnych kursach zawodowych mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane osoby bez względu na wykształcenie.

Komunikat dotyczący wniosków o dofinansowanie

Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego informuje, że od 14.09.2018 r. przyjmowane będą wyłącznie wnioski o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych w wieku do 30 roku życia w ramach programu „Młodzi – na start" współfinansowanego z rezerwy MRPiPS. Z powodu braku środków nie będą finansowane...

Komunikat dotyczący wznowienia naboru wniosków

Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego informuje, że z dniem 10.09.2018 r. wznawia  nabór wniosków o: organizację stażu dla osób do 30 roku życia, dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych do 30 roku życia, wydanie bonu na zasiedlenie. ...

Komunikat dla byłych pracowników firmy "Bezpieczny List" Sp. z o.o. w Chlebni

Komunikat dla byłych pracowników firmy "Bezpieczny List" Sp. z o.o. w Chlebni

Wyświetlanie 1 - 10 z 30 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę