Strona główna - Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego


Aktualności

KOMUNIKAT dotyczący naboru wniosków o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej

Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego informuje, że od 01.08.2018 r. przyjmowane będą wyłącznie wnioski o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych kwalifikujących się do Regionalnego Programu Operacyjnego województwa warmińsko mazurskiego na lata 2014-2020  tj. dla osób w wieku powyżej 30 roku życia spełniających jeden z  warunków   (kobieta, osoba długotrwale bezrobotna, osoba bezrobotna z niepełnosprawnościami,  osoba bezrobotna w wieku pow. 50 roku życia, osoba bezrobotna niskowykwalifikowana) Z powodu braku środków nie będą finansowane wnioski osób, które nie...

Wstrzymanie przyjmowania wniosków o wydanie bonu na zasiedlenie

Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego  informuje,  że z 12.07.2018 r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków o  wydanie bonu na zasiedlenie.  

Wznowienie naboru wniosków na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracodawcy/pracowników ze środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego informuje, że z dniem 25.06.2018 r. rozpoczyna nabór wniosków na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracodawcy/pracowników ze środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Nabór wniosków odbywać się będzie w terminie od 25.06.2018 r. do 20.07.2018 r. włącznie (data wpływu do Urzędu). Rozpatrzenie wniosków nastąpi po zakończeniu naboru, nie później niż  do dnia 14 sierpnia 2018 roku. Decyzja o przyznaniu środków bądź odmowie dofinansowania zostanie przesłana do pracodawcy pisemnie niezwłocznie po rozpatrzeniu wniosku. Wnioski niekompletne (tj. bez wymaganych załączników)...

PODSUMOWANIE BISKUPIECKICH TARGÓW PRACY I EDUKACJI

06.06.2018 roku w Miejskiej Hali Sportowej w Biskupcu odbyły się Biskupieckie Targi Pracy i Edukacji. Organizatorami Targów byli: Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego Filia w Biskupcu, Urząd Miejski w Biskupcu, Młodzieżowe Centrum Kariery Ochotniczych Hufców Pracy w Biskupcu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zespół Szkół w Biskupcu. Przedsięwzięcie skierowane było do osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz młodzieży szkolnej.

Biskupieckie Targi Pacy i Edukacji

Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego Filia w Biskupcu zaprasza do udziału w Biskupieckich Targach Pracy i Edukacji, które odbędą się w dniu 06.06.2018 roku w godz. 10.00-13.00 w Miejskiej Hali Sportowej w Biskupcu ul. Aleja Broni 14

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

5,9%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu czerwca 2018r.

Statystyki i analiza
 • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 27.737,04 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

    Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego

 • Al. Piłsudskiego 64B
  10-450 Olsztyn
   
 • tel: 89 537 28 00 - sekretariat
  tel: 89 537 28 13 - informacja (dot. rejestracji i ewidencji osób bezrobotnych i poszukujących pracy)
  tel: 89 537 28 09 - informacja (finansowe formy wsparcia w aktywizacji pracodawcy i bezrobotnego)
  tel: 89 533 01 56 - Centrum Aktywizacji Zawodowej
  fax: 89 537 28 01

 • e-mail: uppo@olsztyn.uppo.gov.pl 
  www: http://uppolsztyn.praca.gov.pl
  BIP: http://uppo.olsztyn.ibip.pl/public/

  Filia w Biskupcu 

 • 11-300 Biskupiec
  ul. Chrobrego 26
  tel: 89 525 40 70
  fax: 89 525 40 71
  e-mail: biskupiec@olsztyn.uppo.gov.pl

    Filia w Dobrym Mieście

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę