Strona główna - Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego


Rynek pracy - pomoc dla Ukrainy

Aktualności

 • Komunikat dotyczący wstrzymania naboru wniosków

  Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego informuje,  że od 02.10.2023r. nie będą przyjmowane  wnioski: o organizację stażu, o organizację prac interwencyjnych, o skierowanie na szkolenie w trybie wniosku indywidualnego, o zawarcie umowy w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, o przyznanie bonów (szkoleniowego,  zatrudnieniowego, na zasiedlenie), o  sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych, o przyznanie dofinansowania na zatrudnienie osoby bezrobotnej powyżej 50 roku życia, o refundację  kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną ( nie dotyczy osób, które zostaną skierowane...

 • „Miasteczko zawodów i umiejętności - Warmia i Mazury 2023”

  „Miasteczko zawodów i umiejętności - Warmia i Mazury 2023”

 • Komunikat

  KOMUNIKAT     Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego  informuje, że  od dnia 04.09.2023 r. wnioski o: - organizację staży, - skierowanie na szkolenie w trybie wniosku indywidualnego, - prace interwencyjne, - dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej, - refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy, - bon na zasiedlenie.   w ramach projektu  Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie - olsztyńskim (I) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS (EFS+) w ramach Priorytetu 7 Działanie 7.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych - projekty pozakonkursowe realizowane przez...

 • Informacja o projekcie pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie olsztyńskim (I)”

    Projekt pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie olsztyńskim (I)". Projekt jest współfinansowany  z Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS (EFS+) w ramach Programu regionalnego FEWiM 2021-2027 Priorytet 7 Rynek Pracy Działanie 7.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych- projekty  pozakonkursowe realizowane przez powiatowe urzędy pracy.   Cel projektu: zwiększenie możliwości zatrudnienia 312 osób bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w powiecie olsztyńskim. Projekt skierowany jest do : osób bezrobotnychoraz poszukujących pracy zarejestrowanych w Urzędzie Pracy Powiatu...

 • Komunikat-nabór wniosków

  Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego informuje, że posiada środki w ramach projektu   "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie olsztyńskim (I) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS (EFS+) w ramach Priorytetu 7 Działanie 7.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych - projekty pozakonkursowe realizowane przez powiatowe urzędy pracy, Programu regionalnego FEWiM 2021-2027. Okres realizacji projektu 01.01.2023 r. – 30.06.2024 r.   W ramach projektu  przyjmowane są wnioski o:  organizację stażu, organizację prac interwencyjnych, skierowanie na szkolenie w trybie...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

5,0%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec sierpnia 2023 r.

 

wykres statystyki

 • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
 • do 42.034,56 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

    Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego

 • Al. Piłsudskiego 64B
  10-450 Olsztyn
   
 • tel: 89 537 28 00 - sekretariat
  tel: 89 537 28 13 - informacja (dot. rejestracji i ewidencji osób bezrobotnych i poszukujących pracy)
  tel: 89 537 28 09 - informacja (finansowe formy wsparcia w aktywizacji pracodawcy i bezrobotnego)
  tel: 89 533 01 56 - Centrum Aktywizacji Zawodowej
  fax: 89 537 28 01

 • e-mail: uppo@olsztyn.uppo.gov.pl 
  ePUAP: /uppo/SkrytkaESP
  www: http://uppolsztyn.praca.gov.pl
  BIP: http://uppo.olsztyn.ibip.pl/public/

  Filia w Biskupcu 

 • 11-300 Biskupiec
  ul. Chrobrego 26
  tel: 89 525 40 70
  fax: 89 525 40 71
  e-mail: biskupiec@olsztyn.uppo.gov.pl

    Filia w Dobrym Mieście

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę