Strona główna - Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego


Aktualności

 • ZMIANA WARUNKÓW UMARZANIA POŻYCZEK (DO 5 TYS. ZŁ) UDZIELANYCH MIKROPRZEDSIĘBIORCOM oraz zmiany do innych dofinansowań wypłacanych przez urząd pracy

   Uwaga! ZMIANA WARUNKÓW UMARZANIA POŻYCZEK (DO 5 TYS. ZŁ) UDZIELANYCH MIKROPRZEDSIĘBIORCOM  oraz zmiany do innych dofinansowań wypłacanych przez urząd pracy: Od 24 czerwca 2020 roku obowiązują przepisy zwalniające mikroprzedsiębiorcę z obowiązku składania wniosków o umorzenie pożyczki (do 5 tyś zł). Pożyczki będą umarzane automatycznie przez Urząd, po stwierdzeniu spełnienia przez mikroprzedsiębiorcę wymogu prowadzenia działalności gospodarczej przez wymagany okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki (na podstawie danych ujętych w CEIDG lub KRS).             Ponadto ustawa z dnia 19 czerwca 2020r. o...

 • Dodatek solidarnościowy

  Od 21.06.2020 r. można już wnioskować o dodatek solidarnościowy do ZUS.

 • Komunikat - III nabór wniosków w ramach Tarczy Antykryzysowej

  Dyrektor Urzędu Pracy Powiatu Olsztyńskiego  ogłasza, że od 22.06.2020 r. odbędzie się kolejny III nabór (nabór ciągły) wniosków o: udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne  w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19,  https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/wynagrodzenia udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy samozatrudnionego  tj. dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego...

 • Komunikat - wznowienie naboru wniosków od 01.06.2020 r.

          Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego informuje, że od dnia 01.06.2020 r. przyjmowane będą wnioski :   o organizację stażu, o organizację prac interwencyjnych, o skierowanie na szkolenie w trybie wniosku indywidualnego, o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej, o zawarcie umowy w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, o przyznanie bonów (zatrudnieniowego, na zasiedlenie).   Umowa z pracodawcą będzie mogła być zawarta pod warunkiem zapewnienia odpowiednich warunków...

 • Ważny komunikat dotyczący rozpatrywania wniosków o pożyczki

  Informujemy, że od dnia 22 maja 2020 roku potwierdzeniem zawarcia umowy o przyznanie pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy będzie wypłata środków na rachunek przedsiębiorcy. Powyższe oznacza, że przelew środków kończy obsługę wniosku o udzielenie pożyczki i umowa nie będzie odsyłana do przedsiębiorcy. Powyższe jest zgodne ze stanowiskiem Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej i ma na celu skrócenie terminu rozpatrzenia wniosku.   Jednocześnie przypominamy, że : zgodnie z zawartą umową pożyczka podlega umorzeniu pod warunkiem, że Pożyczkobiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia, będzie prowadził...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

6,0%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu maja 2020r.
krajowa stopa bezrobocia

 • 881,30 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.057,60 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 440,70 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 31.988,82 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

    Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego

 • Al. Piłsudskiego 64B
  10-450 Olsztyn
   
 • tel: 89 537 28 00 - sekretariat
  tel: 89 537 28 13 - informacja (dot. rejestracji i ewidencji osób bezrobotnych i poszukujących pracy)
  tel: 89 537 28 09 - informacja (finansowe formy wsparcia w aktywizacji pracodawcy i bezrobotnego)
  tel: 89 533 01 56 - Centrum Aktywizacji Zawodowej
  fax: 89 537 28 01

 • e-mail: uppo@olsztyn.uppo.gov.pl 
  www: http://uppolsztyn.praca.gov.pl
  BIP: http://uppo.olsztyn.ibip.pl/public/

  Filia w Biskupcu 

 • 11-300 Biskupiec
  ul. Chrobrego 26
  tel: 89 525 40 70
  fax: 89 525 40 71
  e-mail: biskupiec@olsztyn.uppo.gov.pl

    Filia w Dobrym Mieście

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę