Strona główna - Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego


Aktualności

 • KOMUNIKAT - rozpoczęcie naboru wniosków z dniem 03.02.2020 roku

  Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego informuje, że od dnia 03.02.2020 r. przyjmowane będą wnioski :   o organizację stażu, o organizację prac interwencyjnych, o skierowanie na szkolenie w trybie wniosku indywidualnego, o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej, o zawarcie umowy w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, o przyznanie bonów (szkoleniowego,  zatrudnieniowego, na zasiedlenie), o  sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych, o przyznanie dofinansowania na...

 • Życzenia z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia

  27 stycznia obchodzimy Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia. Z tej okazji składamy wszystkim pracownikom publicznych służb zatrudnienia serdeczne życzenia, wszystkiego najlepszego, sukcesów w pracy zawodowej i pomyślności w życiu osobistym. Dziękujemy partnerom rynku pracy za dotychczasową współpracę i pomoc w naszych działaniach na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji osób bezrobotnych.

 • Rozpoczęcie naboru wniosków na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracodawcy/pracowników ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego

  Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego informuje, że z dniem 15.01.2020r. rozpoczyna się nabór wniosków na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracodawcy/pracowników ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Nabór wniosków odbywać się będzie w terminie  od 15.01.2020r. do 07.02.2020 r. włącznie (data wpływu do urzędu). Wnioski będą rozpatrywane najpóźniej do  28.02.2020 roku. Urząd zastrzega możliwość przedłużenia terminu rozpatrzenia wniosków, o czym poinformuje pracodawców odrębnym komunikatem na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu. Decyzja o przyznaniu środków bądź odmowie dofinansowania...

 • KOMUNIKAT wstrzymanie przyjmowania wniosków o dofinansowanie działalności gospodarczej

  Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego informuje, że od dnia 20.11.2019r. nie będą przyjmowane wnioski bezrobotnych o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej.

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

5,2%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu grudnia 2019r.

Wykres stopa bezrobocia
 • 861,40 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.033,70 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 430,70 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 29.589,54 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

    Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego

 • Al. Piłsudskiego 64B
  10-450 Olsztyn
   
 • tel: 89 537 28 00 - sekretariat
  tel: 89 537 28 13 - informacja (dot. rejestracji i ewidencji osób bezrobotnych i poszukujących pracy)
  tel: 89 537 28 09 - informacja (finansowe formy wsparcia w aktywizacji pracodawcy i bezrobotnego)
  tel: 89 533 01 56 - Centrum Aktywizacji Zawodowej
  fax: 89 537 28 01

 • e-mail: uppo@olsztyn.uppo.gov.pl 
  www: http://uppolsztyn.praca.gov.pl
  BIP: http://uppo.olsztyn.ibip.pl/public/

  Filia w Biskupcu 

 • 11-300 Biskupiec
  ul. Chrobrego 26
  tel: 89 525 40 70
  fax: 89 525 40 71
  e-mail: biskupiec@olsztyn.uppo.gov.pl

    Filia w Dobrym Mieście

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę