Strona główna - Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego


Aktualności

 • Uwaga! Zmiana sposobu rozliczeń dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników - COVID-19

  Uprzejmie informujemy, że od dnia 29.07.2020 r. istnieje możliwość wypełnienia oraz złożenia Formularza rozliczeniowego dotyczącego otrzymanego wsparcia w ramach Art. 15zzb, Art. 15zzeArt. 15zze 2 za pośrednictwem portalu praca.gov.pl W związku z powyższym zachęcamy do rozliczania się z otrzymanego dofinansowania w ww. formie. Przypominamy o konieczności dołączenia dokumentów potwierdzających poniesione koszty.

 • Umorzenie niskooprocentowanej pożyczki dla mikroprzedsiębiorców

  Umorzenie niskooprocentowanej pożyczki dla mikroprzedsiębiorców udzielonej w wysokości do 5000,00 zł nastąpi z urzędu, bez konieczności składania wniosku o umorzenie pożyczki.

 • Ogłoszenie o naborze wniosków KFS

  Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego informuje, że z dniem 21.07.2020r. rozpoczyna się II nabór wniosków na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracodawcy/pracowników ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Nabór wniosków odbywać się będzie w terminie  od 21.07.2020r. do 04.08.2020 r. włącznie (data wpływu do urzędu). Wnioski będą rozpatrywane najpóźniej do  31.08.2020 roku. Urząd zastrzega możliwość przedłużenia terminu rozpatrzenia wniosków, o czym poinformuje pracodawców odrębnym komunikatem na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu. Decyzja o przyznaniu środków bądź odmowie...

 • ZMIANA WARUNKÓW UMARZANIA POŻYCZEK (DO 5 TYS. ZŁ) UDZIELANYCH MIKROPRZEDSIĘBIORCOM oraz zmiany do innych dofinansowań wypłacanych przez urząd pracy

   Uwaga! ZMIANA WARUNKÓW UMARZANIA POŻYCZEK (DO 5 TYS. ZŁ) UDZIELANYCH MIKROPRZEDSIĘBIORCOM  oraz zmiany do innych dofinansowań wypłacanych przez urząd pracy: Od 24 czerwca 2020 roku obowiązują przepisy zwalniające mikroprzedsiębiorcę z obowiązku składania wniosków o umorzenie pożyczki (do 5 tyś zł). Pożyczki będą umarzane automatycznie przez Urząd, po stwierdzeniu spełnienia przez mikroprzedsiębiorcę wymogu prowadzenia działalności gospodarczej przez wymagany okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki (na podstawie danych ujętych w CEIDG lub KRS).             Ponadto ustawa z dnia 19 czerwca 2020r. o...

 • Dodatek solidarnościowy

  Od 21.06.2020 r. można już wnioskować o dodatek solidarnościowy do ZUS.

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu czerwca 2020r.
202006_stopa.png

 • 881,30 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.057,60 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 440,70 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 31.988,82 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

    Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego

 • Al. Piłsudskiego 64B
  10-450 Olsztyn
   
 • tel: 89 537 28 00 - sekretariat
  tel: 89 537 28 13 - informacja (dot. rejestracji i ewidencji osób bezrobotnych i poszukujących pracy)
  tel: 89 537 28 09 - informacja (finansowe formy wsparcia w aktywizacji pracodawcy i bezrobotnego)
  tel: 89 533 01 56 - Centrum Aktywizacji Zawodowej
  fax: 89 537 28 01

 • e-mail: uppo@olsztyn.uppo.gov.pl 
  www: http://uppolsztyn.praca.gov.pl
  BIP: http://uppo.olsztyn.ibip.pl/public/

  Filia w Biskupcu 

 • 11-300 Biskupiec
  ul. Chrobrego 26
  tel: 89 525 40 70
  fax: 89 525 40 71
  e-mail: biskupiec@olsztyn.uppo.gov.pl

    Filia w Dobrym Mieście

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę