Strona główna - Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego


Aktualności

 • KOMUNIKAT - środki na dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej

  Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego informuje, że posiada wyłącznie środki na  dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie olsztyńskim w 2019/2020 " współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego. Wniosek może złożyć wyłącznie osoba spełniająca warunki uczestnictwa w jednym z ww. programów. Warunki uczestnictwa w programie dostępne są na stronie www.uppoolsztyn.gov.pl zakładka: rynek pracy - programy...

 • JESTEŚMY W KRĘGACH! DOŁĄCZ DO NAS!

  Od kwietnia 2019r. jesteśmy członkiem koalicji sojuszników działających w ramach Kręgów Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

 • Komunikat - ankieta KE

  Komisja Europejska zaprasza do oceny wsparcia z EFS na lata 2014-2020. Do 19 grudnia br. trwać będą konsultacje publiczne w sprawie oceny działania Europejskiego Funduszu Społecznego. Udział w konsultacjach polega na wypełnieniu ankiety online: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6547571/public-consultation_pl   Zapraszamy do wypełnienia ankiety.

 • KOMUNIKAT - zakończenie naboru wniosków o wydanie bonu na zasiedlenie

  Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego informuje, że wnioski bezrobotnych o wydanie bonu na zasiedlenie będą przyjmowane do 21.10.2019r. włącznie. Ze względu na ograniczone środki złożenie wniosku w ww. terminie nie gwarantuje pozytywnego rozpatrzenia sprawy.

 • KOMUNIKAT - zakończenie naboru wniosków na szkolenia indywidualne

  Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego informuje, że wnioski bezrobotnych o indywidualne skierowanie na szkolenie będą przyjmowane do 16.10.2019r. włącznie. Ze względu na ograniczone środki złożenie wniosku w ww. terminie nie gwarantuje pozytywnego rozpatrzenia sprawy.

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

5,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu września 2019r.


Wykres stopa bezrobocia sierpień 2019 rok

 

 • 861,40 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.033,70 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 430,70 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 29.035,44 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

    Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego

 • Al. Piłsudskiego 64B
  10-450 Olsztyn
   
 • tel: 89 537 28 00 - sekretariat
  tel: 89 537 28 13 - informacja (dot. rejestracji i ewidencji osób bezrobotnych i poszukujących pracy)
  tel: 89 537 28 09 - informacja (finansowe formy wsparcia w aktywizacji pracodawcy i bezrobotnego)
  tel: 89 533 01 56 - Centrum Aktywizacji Zawodowej
  fax: 89 537 28 01

 • e-mail: uppo@olsztyn.uppo.gov.pl 
  www: http://uppolsztyn.praca.gov.pl
  BIP: http://uppo.olsztyn.ibip.pl/public/

  Filia w Biskupcu 

 • 11-300 Biskupiec
  ul. Chrobrego 26
  tel: 89 525 40 70
  fax: 89 525 40 71
  e-mail: biskupiec@olsztyn.uppo.gov.pl

    Filia w Dobrym Mieście

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę